Ihualasti

Läbi sajandite on alasti figuuri kujutamine pakkunud kunstnikele olulisi väljendusvahendeid oma värvilahenduste ja kompositsiooniga, võimaldades portreteerida modelli viisil, mis eristub rüütatud poosidest. Nii on ühtlasi võimalik kõrvaldada viited ajaloolisele kontekstile. Olev Subbi võidujumalanna Nike on atleetliku kehaga noor naine, kes ei viibi konkreetses ruumis ega ajas, mõjudes seeläbi üldistatud ülistusena naisele. Kunstis on levinum alasti naisekeha kujutamine, kuid sageli ei tooda aktimaalil välja inimkeha mitmekesisust. Just sellepärast joonistub teravalt välja Ado Vabbe muusade ja Kaja Kärneri saunaliste kehade vastandus. Tasub ära märkida, et Kärner õppis maalimist Vabbe käe all. Siit ruumist leiame teisigi kunstnike, kes Pallase kunstikoolis said juhendust sellelt legendaarselt õppejõult (Endel Kõks, Elmar Kits, Eduard Wiiralt, Karl Pärsimägi). Eduard Wiiralti lamavad aktid demonstreerivad suurepäraselt kunstniku tehnilist meisterlikkust inimkeha voolimisel. Nii nagu Wiiralt õppis ka Andrus Kasemaa skulptuuri, suutes kujurile omase plastilise tunnetuse edasi anda ka figuraalsetes pastellimaalides.

Mary-Ann Talvistu